Mgr. Václav Hodek | Advokát

Ceny služeb

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednána jako odměna určená dle:

Hodinové sazby

  • celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby

Sazby za úkon

  • odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu (např. sepsání smlouvy)

Paušální sazby

  • odměna stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc

Podílová sazba

  • odměna je určena v závislosti na výsledku sporu
Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).