Mgr. Václav Hodek | Advokát

Speciální nabídky

Bezplatná exekuce
Platební rozkazy


Bezplatná exekuce - efektivní a rychlá exekuce bez nákladů a rizik

Výhody produktu bezplatná exekuce:
 • Starosti klienta o provedení exekuce končí předáním exekučních titulů naší kanceláři
  co je exekučním titulem?
  • vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, usnesení, soudem schválený smír
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • vykonatelný platební výměr, výkaz nedoplatků
  • vykonatelný notářský nebo exekutorský zápis
 • Naše kancelář poté bezplatně provede:
  • revizi klientem předložených exekučních titulů, příp. dalších souvisejících dokumentů
  • připraví a podá návrh na zahájení exekuce příslušnému soudu, kde současně i navrhne pověření konkrétního exekutora provedením exekuce
  • po celou dobu trvání exekučního řízení bude dohlížet na jeho průběh a informovat klienta o průběhu řízení
  • provedení dalších souvisejících úkonů
 • Maximální finanční, časové i personální úspory na straně klienta
 • Náklady na úhradu za naše právní služby ponese v plné výši dlužník klienta (povinný)
 • Tento produkt lze využít na celém území České republiky

Produkt mohou využít:

A) Subjekty oprávněné vydávat vykonatelná rozhodnutí:
 • Města a obce
 • Zdravotní pojišťovny
 • a další subjekty nadané zákonnou pravomocí vydávat vykonatelná rozhodnutí
B) Věřitelé:
 • Dopravní podniky
 • Energetické a obdobné dodavatelské společnosti
 • Knihovny
 • Pronajímatelé nemovitostí
 • Bytová družstva
 • Leasingové a úvěrové společnosti
 • Poskytovatelé telekomunikačních služeb
 • a všichni další podnikatelé, u nichž dochází ke vzniku neuhrazených peněžitých pohledávek
 • ale rovněž i soukromé nepodnikající fyzické osoby

Jakých nároků se produkt bezplatná exekuce týká
 • Nároků na peněžitá plnění

Zpět nahoru


Platební rozkazy

Běžné platební rozkazy
 • Klientům, kteří dostatečně doloží svůj nárok na zaplacení peněžité částky jimi poskytnutými dokumenty poskytuje naše kancelář právní servis a zastupování v rozkazním řízení za zvýhodněných podmínek
 • Naše kancelář tímto podporuje klienty, jež v souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt náležitě dbají svých práv
 • Pro podrobnější informace nás kontaktujte
Hromadné platební rozkazy
 • Majitelům generických peněžitých pohledávek (např. nedoplatků v rámci leasingového nájmu, splátkového prodeje, smluvních pokut v přepravě), jež dosud nejsou způsobilé k exekuci je určen produkt hromadných platebních rozkazů, kdy při předání dostatečného množství druhově shodných žalobních nároků získává klient velmi výhodné podmínky při poskytování právní pomoci, kdy naše kancelář rovněž přebírá část rizika plynoucí zejména z insolvence žalovaného subjektu
 • Pro podrobnější informace nás kontaktujte